Vzdělání,

osvědčení a certifikáty

Vzdělání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem, FSE, sociální politika a sociální práce

Praxe

Intervenční centrum, poradna pro osoby ohrožené domácím násilím, Ústí n. L., sociální pracovník, terapeut  (2007 - 2016)
Spirála, Centrum krizové intervence Ústí nad Labem, ambulance, nízkoprah, krizový intervent (2007 - 2014)
Spirála, Centrum krizové intervence Ústí nad Labem, krizový intervent na lince důvěry (2007 - 2014)
Úřad práce ČR, lektor-specialista, vzdělávání dlouhodobě nezaměstnných a poskytování krizové intervence a krátkodobé terapie  (2016 - 2020)
Hanara Terapie, vlastní terapeutická praxe (dosud)

Odborné vzdělávací kurzy

Výcvik v krizové intervenci (krátkodobá krizová psychoterapie), Déčko Liberec
Základní výcvik pro pracovníky Intervenčních center (domácí násilí), Bílý kruh bezpečí Praha
Vedení rozhovoru s dítětem, Vzdělávací centrum Brno
Syndrom CAN (zneužívané, týrané a zanedbávané dítě), Dětské kriz.centrum Praha
Ve smutku sami (práce s pozůstalými), PhDr.et Mgr. Naděžda Špatenková
Ve smutku sami - dítě a smrt, PhDr.et Mgr. Naděžda Špatenková
Doprovázení umírajících, BFZ + Hospic Litoměřice
Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí, Acorus Praha
Práce s dětmi, které zažily domácí násilí, Acorus, Praha
Konflikt nedílná součást života, Déčko Liberec

Kurzy v oboru osobního rozvoje

Silva mind control, Basic Lecture, Zorica Mitrovič Gajič
Silva mind control - Ultra Seminar, Dragan Vujovič
Astrologie, numerologie - 8 semestrů, Zdeňka Kavalová, Jitka Vaněčková, Petr Messany
Reiki I., Ivana Prokopcová
Reiki II., Jana Blažková
Automatické písmo a automatická diagnostická kresba, Mgr. Jarka Matušková
Symbolová terapie vhledem, Mgr. Klára Hanzalová
Shamballa 1024 I.-II. stupeň, Mgr. Klára Hanzalová
Sám sobě terapeutem, Ester Davidová
Já Žena - diagnostika a harmonizace energie dělohy, Ester Davidová
EFT I. - III., Techniky emoční svobody, Mgr. Klára Hanzalová
EFT, Matrix Techniques - Reimprinting, Pokročilý kurz EFT, Mgr. Klára Hanzalová

Kurzy v oboru regresních terapií

Hlubinná abreaktivní psychoterapie I.   A. Dragomirecký (regrese), Mgr. Klára Hanzalová
Hlubinná abreaktivní psychoterapie  II. A Dragomirecký (práce s přivtělenými dušemi), Mgr. Klára Hanzalová

Regresní terapie Základní kurz, Ester Davidová - paměťová stopa těla a duše, rodová a skup., prenatální období, odpuštění 

Regresní terapie Pokračovací kurz, Ester Davidová - práce s negativními a emočními vzorci z dětství a prenatálu (program musím, křivdy, pocit opuštění…), vnitřní muž, žena, dítě, energie početí, plán duše

Kvalifikační kurz regresních terapií, Ester Davidová - Etika terapeutické práce, strachy, úzkosti, deprese, hluboké zpracování strachů a úzkostí, pocity viny, epilepsie, závislosti, paměťová stopa duše, autistické děti, role oběti a viníka, harmonizace vnitřního dítěte, dívky a ženy, léčení energie dělohy

Bachova květová terapie

Bachovy esence a sebepoznání, PaedDr. et Mgr. Marie Kotábová

Kineziologie One Brain, Three In One Concepts

1. stupeň - Nástroje profese, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
2. stupeň - Zlepšení uvědomění učení, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
3. stupeň - Kódy těla, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
4. stupeň - Jednotný mozek pro pokročilé, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
5. stupeň - Hlasitější než slova, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
6. stupeň - Strukturální neurologie, Bc Lenka Hilgerová Hanzalová
7. stupeň - Vztahy v ohrožení, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová

Minikurzy kineziologie:
Svět barometru, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová
Barometr na těle, Bc. Lenka Hilgerová Hanzalová