8

Chicory/Čekanka obecná

 Majetnické sklony, manipulace láskou

Esence Čekanky je vhodná pro osoby, které velmi touží po blízkosti jiných, ale velmi silným, dusivým způsobem. Trápí je tzv. majetnickou láskou. Lidem tohoto typu se obecně říká manipulátoři.

Vesměs to jsou osoby, které za svou pomoc nebo jakýkoli projev sympatie očekávají od druhých jakousi odplatu. Může to být formou splnění nějaké jejich žádosti, pozornosti anebo mají dopředu nějaké očekávání, které by měla druhá strana vyplnit. Potřebují mít blízké osoby pod kontrolou

 

NIC NEDĚLAJÍ NEZIŠTNĚ

Každý jejich čin je vždy dopředu velmi dobře promyšlen a skrývá se v něm očekávání protislužby. Nenápadně si tak zavazují osoby z okolí a je velmi těžké se z jejich pout uvolnit.

Častým případem může být babička, která dělá vše pro svého vnuka/vnučku se záměrem, že se o ni bude starat, když bude nemocná anebo když zatouží po jeho/její přítomnosti, vždy přijde a potěší ji. Pokud tomu tak není, pak se velmi zlobí, všem vyčítá, hovoří o nevděčnosti, toho že si jí nikdo neváží.

Nevděk světem vládne!!

Podobně vydírají matky své dospělé děti, chtějí je mít stále pod kontrolou, ačkoli dospělé dítě má již svůj vztah a často i svou vlastní rodinu a děti. Neustále jim připomínají, co vše pro ně udělaly, že na ně dítě nemá vůbec čas a mnohdy si tímto i způsobí nemoc, aby se dospělé dítě o ně muselo starat.

Jsou to lidé, kteří mají rádi jen sami sebe a druhé si připoutávají formou závislosti. Projevují manipulativní a sobeckou lásku. A vůči svému nejbližšímu okolí vystupují jako tyrani.

Vytváří pocit oběti a pocity viny. 

Pokud musíte trávit čas v jejich blízkosti, zřejmě vám to nebude příjemné.

„Ty jsi tak nevděčný!! Vzpomeň si, když jsi byl nemocný, jak jsem o tebe pečovala! 

A teď nemáš čas,
abys za mnou, aspoň 2x týdně zašel.
No jo, až budu na smrtelné posteli, tak ti to dojde, jak jsi mi ublížil. “

Jaké potíže mohou trápit osoby typu Čekanky?

 • psychické, emocionální vydírání
 • potřeba vytvářet závislost jiných na sobě
 • únik do nemoci (zejména senioři a matky dospělých dětí)
 • velký strach ze samoty, vynucování pozornosti
 • nepostradatelnost pro okolí

V čem může esence Čekanky pomoci?

 • respektování volnosti dětí, partnera
 • schopnost milovat bez podmínek
 • harmonizace rovnováhy mezi braním a dáváním
 • pochopit, že existuje bezpodmínečná láska i k nim
 • nevyvolávat pocity viny v jiných lidech
 • porozumět tomu, že přátelství ani lásku si nelze vynutit

Pro jaký typ domácích mazlíčků je esence Chicory určena?

 • zvířata, která jsou pro svého majitele nepřiměřeně ochranitelská
 • když něco není po jejich, tzv. „trucují“
 • kočky a psi, kteří se pohybují stále v blízkosti majitele
 • získávají si pozornost kousáním, štěkáním

Napadla vás nějaká otázka, nebo byste si chtěli kapky objednat?  Napište mi..

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů