29

Star of Bethlehem/Snědek okoličnatý

   Následky tělesných    a duševních traumat

Esence Snědku okoličnatého je jednoznačně určená pro stavy šoku, traumat a posttraumatické stavy. Tyto stavy mohou být jak čerstvé – akutní, tak mohly vzniknout v dávné minulosti (početí, prenatální období nebo porod). Nezáleží na tom, jak dlouho taková událost trvala, někdy jde o záležitost vteřin, ale spíš o to, jak silná pro člověka byla a jaké důsledky zanechala.

Člověk v šoku není schopen přemýšlet a racionálně jednat

Ten, kdo potřebuje esenci Snědku je zcela pohlcen smutkem (něčí smrt nebo rozvod či rozchod s partnerem). Zažil hrůzu, některé události potlačil, možná je díky tomu náchylný k návykovým látkám. Mívá neadekvátní reakce a ztratil smysl života. Možná jako malé dítě zažil odloučení od matky (nebo mateřské osoby).

CHERRY PLUM JE SOUČÁSTÍ KRIZOVÉ ESENCE - Rescue Remedy

„No viděli jste to? Jsem v šoku! Byla to vteřina a ten člověk je mrtvý !!!“

Jaké potíže mohou trápit osoby typu Snědku okoličnatého?

 • psychosomatické bolesti/potíže způsobené šokem nebo nezpracovaným traumatem
 • šok, hrůza, děs, krizový stav
 • „zamrzlá“ životní energie
 • obrovské leknutí a zděšení
 • posttraumatická stresová porucha (PTSP)

V čem může esence Snědku okoličnatého pomoci?

 • pomůže pohotově reagovat v krizových situacích
 • dochází k harmonizování tělesné i duševní stránky
 • přijmout a vyrovnat se s danou situaci a pochopit smysl všeho
 • posiluje klid a trpělivost během nehod a traumatických událostí
 • harmonizuje všechny podoby šoku (psychický, emoční, fyzický)
 • zharmonizování stavu po anestezii a operaci

Pro jaký typ domácích mazlíčků je esence Star of Bethlehem určena?

 • obnoví klid v duši i na těle
 • harmonizuje všechny podoby šoku (psychický, emoční, fyzický)
 • zpracuje porodní trauma
 • otupělost způsobená silnou zimou
 • nemoci vyvolané šokem a traumatem (diabetes, alergie)
 • po anestezii a operaci
 • všechna zvířata po traumatech (úraz, požár, nehoda, havárie, povodeň…)

Napadla vás nějaká otázka nebo byste si chtěli kapičky objednat?  Napište mi..

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů